دوشنبه     29/مرداد/1397 
دسته: اخبار
بازدید: 131

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی ؛ در این جلسه پس از ارئه گزارش توسط تقی زاده دبیر شورا از نحوه ی اجرای مصوبات جلسات قبلی و قرائت دستور کار جلسه ، اعضا در خصوص مباحث و موارد مرتبط به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی