دوشنبه 28/خرداد/1397
دسته: اخبار
بازدید: 144

طی حکمی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ طی حکمی از محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ محمد فرهنگی نوفرست به عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان منصوب شد.

برپایه این گزارش؛ در این حکم اظهار اميدواري شده است وی بتواند با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول اعتدال گرایی و منشور اخلاقی سازمان در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشد.