دوشنبه     29/مرداد/1397 
دسته: اخبار
بازدید: 300

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه هماهنگی سرمایه گذاری روز شنبه مورخ 12/13/96 در استان خراسان رضوی حضور یافت .

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی