دوشنبه     29/مرداد/1397 
دسته: اخبار
بازدید: 464

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبیبه گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان روز گذشته برگزار شد.

 

 

در ابتدای جلسه رئیس سازمان و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت استان گزارشی از روند انجام فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی استان و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح اهداف و شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی به منظور انطباق بیشتر با شرایط اقتضایی و سند توسعه استان از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بیان کرد.

در پایان پس از بیان نقطه نظرات اعضاء محترم شورای راهبری ، استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته و همچنین قدردانی از دستگاه های برتر تاکید نمودند : لازم است تدوین و پیشنهاد شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی استان بر اساس شرایط اقتضایی استان و برون رفت از شرایط فعلی و حل معضلات موجود باشد . ضمنا مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت اقدام به ارائه راه کارهای لازم و برنامه ریزی به منظور افزایش آموزش های لازم و نظارت کافی در دستگاه های اجرایی نماید.