دوشنبه 28/خرداد/1397
دسته: اخبار
بازدید: 713

دیدار آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با ورزشکاران شرکت کننده در جشنواره ورزشی کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور در مهرماه 96