دوشنبه     29/مرداد/1397 
دسته: اخبار
بازدید: 839

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی دیدار آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی با ورزشکاران شرکت کننده در جشنواره ورزشی کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور در مهرماه 96

 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی