دوشنبه     29/مرداد/1397 
دسته: اخبار
بازدید: 486

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ آرین رئیس سازمان روز گذشته در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان حضور یافت.

 

 

در این جلسه استاندار خراسان جنوبی گفت : جذب سرمايه هاي خارجي و حمايت از سرمايه گذاري خارجي بايد در راس تمامي رئوس و برنامه هاي اين ستاد قرار داشته باشد و با شرايط نقدينگي کشور بايد به اين سمت حركت كرده و اين امر مورد توجه جدي قرار گيرد. دکتر محمد مهدي مروج الشريعه، اظهار داشت: يکي از اركان توسعه استان ها منوط به سرمايه گذاري خارجي است و در عين حال بايد از سرمايه گذاري شركت هاي بزرگ كشور همچون ايميدرو، ايدرو، بنيادبركت، آستان قدس و... جهت توسعه استان حداكثر بهره برداري را داشته باشيم. مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه سرمايه گذاران خارجي دروازه هاي جديدي را براي عرضه محصولات و توليدات ما براي توسعه صادرات خواهد گشود، افزود: يکي از ظرفيت هاي مهم در اين زمينه، استفاده از توان شرکت هاي دانش بنيان است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. مروج الشریعه، ضمن تشکر از سرمایه گذاران داخلی و بومي و اينکه بايد با اولويت تمام از آنان حمايت شود، تصريح کرد: با توجه به شرايط موجود ممكن است در فروش محصولات خود در داخل با مشكلاتي مواجه باشند؛ بنابراين استفاده از توان بازاريابي سرمايه گذاران خارجي براي فروش و صادرات محصولات توليد شده در داخل مي تواند يكي از راه حل هاي موجود در اين زمينه باشد.

 

 

وی راه تلفیق هوشمندانه این امر را بکارگيري سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح کرد: با استفاده از راهبردهاي كلان اقتصاد مقاومتي مي توان به طرزي هوشمندانه و عالمانه اين را با يكديگر تلفيق نموده بگونه اي كه بتوان هم از سرمايه هاي داخلي و هم از سرمايه گذاري خارجي به نحو مطلوب و مناسب بهره گرفت.

استاندار خراسان جنوبی، بر لزوم پیگیري امور در جذب سرمايه گذار تاکيد کرد و ادامه داد: براي جذب سرمايه گذار خارجي بايد به انسجام اطلاعات، نظم کاري و پيگيري توجه زيادي شود، به ويژه اينكه امروز پيگيري امور به عنوان يك اصل مهم علمي مورد توجه است بگونه اي بدون پرداختن به آن كاري انجام نخواهد شد.

مروج الشریعه، فعال سازی مرکز حمایت از سرمايه گذاري خارجي را با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي مورد تاکيد قرارداد و افزود: دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بايد در اسرع وقت نمايندگان ثابت خود را براي حضور در اين ستاد معرفي نمايند.

وی خاطر نشان ساخت: نمایندگان معرفی شده بايد علاوه بر فراگيري آموزش هاي لازم و کسب اطلاعات کافي به ساير کشورها سفر كنند و پتانسيل ها و فرصت هاي سرمايه گذاري و نيز روش هاي حمايت از سرمايه گذاران را شناسايي و آن را در راستاي جذب سرمايه گذار در استان بكار گيرند.

مقام عالی دولت در استان، یادآورشد: ورود سرمایه گذار خارجي به استان با وارد شدن دانش فني، سرمايه، تکنولوژي، تجربه و يا تلفيقي از همه آنان همراه خواهد بود که همه آنها براي استاني همچون خراسان جنوبي که تشنه سرمايه گذاري خارجي است لازم و ضروري است. مروج الشریعه، ضمن تاکید بر خلق مزیت در استان در حوزه هاي مختلف در راستاي جذب سرمايه گذار خارجي گفت: بايد از مزيت هاي موجود استان نيز براي جذب سرمايه گذار استفاده شود چرا که يکي از مهمترين راه حل هاي كاهش بيكاري وايجاد اشتغال پايدار در استان توسعه سرمايه گذاري خارجي است.

وی با بیان اینکه مزيت هاي سرمايه گذاري خارجي تنها به کشور افغانستان محدود نشود ، افزود: باتوجه به زيرساخت هاي مناسبي که از حيث وجود فرودگاه بين المللي و... در استان وجود دارد بايد از ظرفيت هاي ساير كشورهاي منطقه و همسايه نيز استفاده شود. وی موضوع شبکه سازی مشاغل خانگی را مورد تاکيد قرار داد و افزود: احاطه بر قوانين و مقررات مربوط به رفع موانع توليد و ساير قوانين مربوطه مي تواند مديران و دست اندرکاران را در امر سياست گذاري و تصميم گيري كمك كند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی