توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 1395

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز شنبه ، دوم مرداد ماه سال جاری برگزار گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان، این جلسه با محوریت بررسی و تصویب بسته پیشنهادی توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان و به ریاست استاندار محترم خراسان جنوبی برگزار گردید.

در این نشست، استاندار ضمن اشاره به وضعیت اعتبارات استان و پیگیری های صورت گرفته در جهت ترمیم آن گفت: تلاش ما بر این است تا پروژه های نیمه تمام اولویت دار و موثر به بهره برداری برسند.

وی ضمن تاکید بر تلاش در راستای حل مشکلات حقوقی و بودجه ای استان افزود: ما خواستار مطالبه گری دستگاه ها از مسئولان کشوری هستیم تا طرح های پیشنهادی استان در دولت به تصویب برسد. وی تعداد بالای نیروهای کارگری و قراردادی در دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی را از جمله مشکلات موجود در این استان دانسته و گفت: این امر، در بخش سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه ها را با چالش مواجه کرده است.

آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه، با اشاره به مدل و منطق توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان، سر جمع اعتبارات هزینه ای را 1637076 میلیون ریال، اعتبارات تملک داایی های سرمایه ای استان 1547000میلیون ریال عنوان نمود. وی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را شامل دو بخش استانی و ملی دانسته که به ترتیب 168000 و 1216800 میلیون ریال می باشد و پس از رای گیری به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن اشاره به رعایت اولویت های توسعه شهرستان ها و ضرورت لحاظ نمودن الزامات قانون بودجه سال جاری، بر لزوم حساس شدن دستگاه های اجرایی استان به شاخص های توسعه استان تاکید نمود.

در این جلسه همچنین مدیران دستگاه های اجرایی استان سوالات و دیدگاه های خود را در ارتباط با بودجه سال جاری مطرح کردند.