دوشنبه 02/بهمن/1396

وقوع سانحه آتش‌سوزي براي كشتي نفت‌كش سانچي و درگذشت شهادت‌گونه خدمه و همكاران تلاشگر و مظلوم آن موجب نهايت تأسف و تألم گرديد.استاندار خراسان جنوبی که در نشست استانداران ادوار خراسان جنوبی در جلسه شورای اداري استان سخن مي گفت با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي رويکرد قالب دولت در حال حاضر است، مطلب تصريح كرد: برمبناي اين استراتژي بيش از ۲۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتي در سطح ملي براي استان تعريف شد كه پيگيري هاي آن همچنان ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان در شورای اداری استان که پنج شنبه گذشته با حضور استانداران ادوار مختلف استان برگزار شد، شرکت کرد و به ارائه گزارش عملکرد سازمان پرداخت.طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شد.