چهارشنبه 05/ارديبهشت/1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در جلسه مشترک کارگروه تخصصي اشتغال و كميسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور یافت.طی حکمی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان منصوب شد.طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مشاور امور فرهنگی معاون رئیس جمهور منصوب شد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی؛اولین جلسه کمیته ورزش سازمان در سال 97 صبح امروز برگزار شد.