یکشنبه     28/مرداد/1397 

به گزارش روابط عومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛صبح روز گذشته و در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به شهرستان سربيشه ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران از پايانه مرزي ماهيرود بازديد کرد و از نزديك در جريان مسائل ، مشكلات و نيز آخرين وضعيت اين پايانه قرار گرفت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، صبح روز گذشته و در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به شهرستان سربيشه ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران از بازارچه مرزي ميل ۷۸ بازديد کرد و از نزديك در جريان مسائل ، مشكلات و نيز آخرين وضعيت اين بازارچه قرار گرفت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری استان که با حضور اعضاء در محل استانداری برگزار شد، حضور یافت.