چهارشنبه 05/ارديبهشت/1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در کارگروه استاني ساماندهي گلزار مطهر شهدا حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ یاسر ضامن معاون آمار و اطلاعات سازمان روز گذشته در جلسه ستاد اجرائي خدمات سفر استان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان عصر روز گذشته در جشن گلریزان استان در محل سالن ورزشی شرکت مخابرات حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین به همراه حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در دومین جلسه کارگروه استاني ايجاد هماهنگي، پشتيباني و نظارت بر بسيج سازندگي روز گذشته در محل دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری حضور یافت.