چهارشنبه 05/ارديبهشت/1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه هماهنگی سرمایه گذاری روز شنبه مورخ 12/13/96 در استان خراسان رضوی حضور یافت .به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ تدوین پیش نویس سنتز مطالعات آمایش استان های منطقه 9 در دستور کار دومین نشست هماهنگی استان هاقرار خواهد گرفت .

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان به همراه دبیر کارگروه شورای فنی استان روز گذشته در جلسه مشترک هم اندیشی منطقه ای شورای فنی استان ها در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان ظهر امروز در جلسه شوراي هماهنگي ترافيک استان در محل استانداری خراسان جنوبی شرکت کرد.