یکشنبه     28/مرداد/1397 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به استان ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران استان در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان حضور یافت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به استان ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران استان در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان حضور یافت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ صبح امروز و در جریان سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور به شهرستان خوسف ، بابک دين پرست به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران از پروزه شمش چدن خوسف بازديد کرد و از نزديك در جريان مسائل ، مشكلات و نيز آخرين وضعيت اين پروژه قرار گرفت.