پنج شنبه 31/خرداد/1397

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ به همت پایگاه بسیج حضرت ولیعصر (عج) سازمان؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان به همراه معاونین و مدیران سازمان صبح امروز در مراسم عطر افشانی گلزار شهدا در محل بوستان شهدای گمنام و مراسم بزرگداشت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمهشر در مسجد امام حسین (ع) بیرجند برگزار شده بود حضور یافتند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در اجرای دستورالعمل میز خدمت وبینار آموزشی "استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی"در سالن ذوالفقار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با حضور ملیحی مدیر طرح استقرار میز خدمت از سازمان اداری و استخدامی کشور، آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری برگزار گردید.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ در راستای گسترش فعالیتهای مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سطح بخشهای غیردولتی و موسسات آموزشی روز گذشته مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان با جمعی از همکاران ، دیداری با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاون اداری و مالی و پشتیبانی دانشگاه داشت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ کارشناسان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان و توابع روز گذشته با محمدهادی آرین رئیس سازمان دیدار کردند.