دوشنبه 02/بهمن/1396

بیست و یکمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز گذشته با حضور دکترمروج شریعه، استاندار خراسان جنوبی، امام جمعه سربیشه، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، فرماندار شهرستان سربیشه و مدیران کل عضو ستاد و مدیران شهرستان، در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان سربیشه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛مهندس آرین رئیس سازمان روز گذشته در سومين جلسه کارگروه امور اقتصادي استان در محل سالن اجتماعات استانداری حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی،محمدهادی آرین رئیس سازمان روز گذشته در جلسه طرح توسعه شهرستان نهبندان حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ کوروش آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان در ششمين جلسه کارگروه اشتغال استان در محل سالن اجتماعات استانداری حضور یافت.