یکشنبه     28/مرداد/1397 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در جلسه کارگروه استاني هماهنگي، پشتيباني و نظارت بر برنامه هاي بسيج سازندگي استان حضور یافت.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری به مدت 8 ساعت روز گذشته در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برگزار شد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ نشست منطقه یک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های کشور روز گذشته در بیرجند در محل دفتر مدیر حراست سازمان با حضور اعضاء برگزار شد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور همزمان با سفر به خراسان جنوبي به همراه استاندار خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران از قطعه منفصله منطقه ويژه اقتصادي بيرجند بازديد کرد و از نزديک در جريان فعاليت هاي اين منطقه قرار گرفت و در پایان این بازدید در جلسه مربوط به بررسی مسائل منطقه ويژه اقتصادي بيرجند حضور یافت .