یکشنبه     28/مرداد/1397 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان روز گذشته در اولین جلسه کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشايري استان که در دفتر معاون هماهنگی امور عمراني استانداری  با حضور فرمانداران تابعه استان، مديران دستگاه هاي اجرايي و مدير کل دفتر امور روستايي و شوراها استانداري برگزار گرديد حضور یافت .سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ کارگاه آموزشی ایجاد و پرورش محیط کار خلاق و نوآور بمدت 8 ساعت در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

شایان ذکر است برگزاری این کارگاه بعدازظهر امروز نیز ادامه دارد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ کوروش آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی بر برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان نظارت کرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبیسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان به همراه کوروش آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در برنامه تلویزیونی گفتمان هفته با موضوع میز خدمت حضور یافتند.