پنج شنبه 31/خرداد/1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در جلسه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي استان حضور یافت .سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و كمیسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور یافت . 

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 97 به ریاست استاندار خراسان جنوبی و با موضوع بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال جاری و نیز تصویب اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید .سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ صبح امروز دومین جلسه از دوره آموزشی امنیت ملی(حفاظت IT) ویژه کلیه کارکنان سازمان با حضور حراست کل استان برگزار شد .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی