دوشنبه 02/بهمن/1396

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز گذشته با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با موضوعیت طرح پروژه های ابلاغی سازمان برنامه وبودجه کشور از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی سال 1396 استان و طرح سند توسعه سلامت استان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان در کارگروه توسعه صادرات استان حضور یافت.شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز پنجشنبه گذشته با دستور کار بررسی و تصویب مطالعات آمایش استان، موضوع برگزاری جشنواره گل نرگس در شهرستان خوسف و برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین کویر و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزار گردید.بیست و دومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان روز گذشته با حضور دکترمروج شریعه، استاندارخراسان جنوبی، امام جمعه فردوس، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، فرماندار محترم شهرستان فردوس و مدیران کل محترم عضو ستاد و مدیران محترم شهرستان، در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان فردوس برگزار شد.