دوشنبه 02/بهمن/1396

در جلسه شورای اداری شهرستان نهبندان بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 تاکید شد.توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 1395

دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز شنبه ، دوم مرداد ماه سال جاری برگزار گردید.طرح آمارگیری از مصرف حامل های انرژی و ویژگی های زیست محیطی خانوار های شهری از 2 لغایت 31 مرداد ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.معاون آمار و اطلاعات از اجرای طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور در تاریخ 2 لغایت 25 مرداد ماه سال جاری خبر داد.