چهارشنبه 05/ارديبهشت/1397

طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی منصوب شد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، محمدهادی آرین رئیس سازمان رئیس سازمان در جلسه هم اندیشی کارگروه بنياد نخبگان استان حضور یافت.