پنج شنبه 31/خرداد/1397

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ اولین جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی در سال97، روز گذشته به ریاست محمد هادی آرین در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ صبح امروز سومین جلسه دوره آموزشی امنیت ملی(امنیت IT) ویژه کلیه کارکنان سازمان با حضور حراست کل استان برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان در جلسه کارگروه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان حضور یافت .طی حکمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.